logo

Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення Мережа хімчисток взуття "Білий Кіт" дбає про безпеку даних свої клієнтів. Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці персональних даних
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

1. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою bilyikit.com.ua;

2. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, а також інформаційні технології і технічні засоби, які забезпечують їх обробку;

3. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткової інформації;

4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

5. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

6. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до Користувача веб-сайту bilyikit.com.ua;

7. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту bilyikit.com.ua;

8. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

9. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

10. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача :

1. Ім'я 2. Номер телефону 3. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. Файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інших). 4. Перераховані вище дані об'єднані загальним поняттям Персональні дані у всій Політиці.

4. Цілі обробки персональних даних :

1. Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів.

2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти bilyikit.ua@gmail.com> з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних :

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті bilyikit.com.ua Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript)

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних :

1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора bilyikit.ua@gmail.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».

5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора bilyikit.ua@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Заключні положення:

1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

2. Нова Політика конфіденційності та / або зміни в цій Політиці набрають чинності з моменту їх розміщення на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

3. Користувач може отримати усі пояснення, що стосуються обробки його персональних даних, написавши Оператору на електронну пошту bilyikit.com.ua.

4. Дана Політика конфіденційності розміщена на сторінці сайту за адресою https://bilyikit.com.ua/policy.

Договір публічної оферти. Послуги хімчистки, ремонту, фарбування, реставрації взуття та галантареї.

Фізична особа – підприємець Гонтар Віктор Михайлович, яка діє на підставі Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.06.2016 р., реєстраційний номер 2 415 000 0000 074784, іменований надалі «Виконавець» з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

1.2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування Договору є одна з таких дій з боку Замовника.

1.3. Внесення Замовником 100% передоплати за замовлення Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Передача речей Замовником Виконавцю для виконання Послуг у відділеннях Виконавця, поштою або кур'єрською доставкою.

1.5. Заповнення електронної форми Замовником за веб-сайті Виконавця bilyikit.com.ua

1.6. Договір є укладеним без підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг, передбачених Договором, які свідчать про згоду дотримування умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.7. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

2. Терміни, які використовуються в цьому Договорі

2.1. Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця bilyikit.com.ua та у відділеннях Виконавця. - Послуги – послуга або декілька послуг, що надаються Виконавцем Замовнику. - Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала даний Договір.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується надати Послуги із хімчистки, ремонту, фарбування, реставрації взуття або галантареї, а Замовник прийняти та оплатити ці Послуги.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Оформлення замовлення у відділенні Виконавця.

4.2. При особистому зверненні до філії Виконавця оформлюється квитанція-договір на надання Послуг Замовнику. Виконавець формує квитанцію-договір, що містить в собі: номер і дату замовлення, ПІБ, перелік Послуг, що надаються із зазначенням їхньої вартості..

4.3. Оплата замовлення здійснюється Замовником при оформленні квитанції-договору готівковим або безготівковим способом у повному обсязі. Замовник сплачує 100% вартості замовлення перед виконання послуг Виконавцем.

4.4. Для виклику кур'єра Замовник заповнює форму на сайті Виконавця bilyikit.com.ua або за номером телефону відповідного відділення.

4.5. По отриманню речей кур'єром, Виконавець протягом робочого дня зобов'язаний зв'язатися з Замовником для затвердження Послуг, їх вартості та термінів виконання. Замовник сплачує 100% вартості замовлення одразу після погодження робіт.

4.6. Після виконання замовлення, Виконавець зв'язується із Замовником і погоджує час і місце доставки замовлення. Замовник оплачує замовлення готівкою кур'єру Виконавця або за на рахунок Виконавця.

4.7. Замовник має можливість відправити взуття для отримання Послуг поштою.

4.8. По отриманню речей на пошті, Виконавець протягом робочого дня зобов'язаний зв'язатися з Замовником для затвердження Послуг, їх вартості та термінів виконання. Замовник сплачує 100% вартості замовлення одразу після погодження робіт.

4.9. Після виконання замовлення, Виконавець відправляє взуття Замовнику.

5. Вартість та порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг визначається відповідно до прейскуранту Виконавця, що вказаний на веб-сайті Виконавця bilyikit.com.ua та розміщений у відділеннях Виконавця.

5.2. Вартість Послуг може відрізнятися від цін, що вказані у прейскуранті, за домовленістю Сторін.

5.3. Замовник оплачує Послуги Виконавцю на підставі цього Договору у національній валюті України – гривні – готівковим чи безготівковим способом.

5.4. Замовник має право в будь-який момент до здачі йому роботи відмовитися від виконання Договору, сплативши Виконавцю частину встановленої ним суми, що пропорційна частині виконаної роботи до повідомлення Замовником про відмову від виконання Договору. Замовник зобов'язаний також відшкодувати Виконавцю витрати, понесені ним до цього моменту з метою виконання Договору, якщо вони не входять в зазначеної частини ціни виконаної роботи.

5.5. У разі, якщо Замовник оплатив Послуги під час оформлення замовлення і не задоволений якістю наданих Послуг, він оформлює претензію в письмовому вигляді і надає її Виконавцю. Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів надсилає відповідь на претензію Замовнику. За погодженням Сторін, може бути проведена хіміко-технологічна або товарознавча експертиза після надання Послуг за рахунок Замовника. Сторони докладають всіх зусиль для врегулювання претензії. При досягненні рішення щодо повернення грошових коштів, Виконавець здійснює повернення готівковим або безготівковим способом (в залежності від того, яким способом Замовник спочатку оплачував замовлення).

6. Порядок приймання-передачі наданих Послуг

6.1. Порядок приймання-передачі наданих Послуг в офісі Виконавця.

6.2. Після виконання замовлення, Виконавець телефонує або надсилає повідомлення Замовнику про готовність його замовлення. Замовник самостійно звертається до відділення Виконавця, щоб забрати готове замовлення або оформляє доставку кур'єром/ поштою.

6.3. У разі, якщо Замовник не звернувся за замовленням протягом 90 календарних днів з дня виконання замовлення, Виконавець має право утилізувати взуття.

7. Права, обов'язки та відповідальність Сторін

7.1. Виконавець зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього відповідних вказівок призупинити виконання роботи (надання Послуг) при виявленні: - непридатності до реставрації або недоброякісності переданого Замовником виробу; - можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи (надання Послуги); -інших незалежних від Виконавця обставин, які загрожують придатності або цілісності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

7.2. Виконавець приступає до роботи тільки після повного узгодження плану роботи з Замовником. Замовник зобов'язаний докладно і точно викласти всі свої побажання і вимоги, щоб уникнути непорозумінь в квитанції-договорі. У разі невиконання цієї умови, претензії до результату роботи не приймаються, за умови, що робота виконана належної якості.

7.3. Виконавець має право:- не приступати до роботи, призупинити її, якщо Замовник порушує свої обов'язки за цим Договором, а також вимагати відшкодування збитків;- утримати результат роботи, залишок невикористаного матеріалу при невиконанні Замовником обов'язку сплатити передбачену Договором ціну роботи;- в разі, якщо після узгодження плану роботи з Замовником, Замовник змінить думку або несвоєчасно сповістить про бажані зміни, вимагати оплати виконаної ним роботи;- відмовитись у виконанні роботи без пояснень причин або через відсутність необхідного устаткування, досвіду, або через стан чи особливості виробу.

7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове пошкодження матеріалів взуття, прийнятого ним від Замовника, якщо Замовник попереджений Виконавцем про особливі властивості матеріалу, які можуть негативно вплинути на його стан під часи виконання робіт. Незнання Замовником особливих властивостей матеріалу не звільняє його від відповідальності.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за неналежну експлуатацію та неправильний догляд за взуттям Замовником після отримання замовлення, а також за можливі наслідки псування взуття через вплив зовнішніх факторів як навмисних, так і не навмисних (дощ, град, сонце, механічні пошкодження, прання у пральній машинці, сушка біля обігрівачів тощо) після здачі замовлення Замовнику. В тому числі Виконавець не несе відповідальність за можливі дефекти фурнітури, що встановлюється під час ремонту за погодженням з Замовником, тому що не є виробником фурнітури з металу чи пластику.

7.6. Замовник зобов'язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію про бажаний результат роботи.

7.7. Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в повному обсязі.

7.8. Замовник відповідає за неналежну якість наданого ним виробу, а також за надання виробу, обтяженого правами третіх осіб. У разі сильного зносу і старості взуття Виконавець не відповідає за можливі пошкодження та інші несприятливі наслідки в процесі роботи з ним.

7.9. Замовник має право перепитувати хід і якість надання Послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

8. Особливі попередження щодо надання Послуг

8.1. Взуття, що має неповне, неправильне маркування, або відсутність такого, а також не оригінальне взуття, приймається Виконавцем тільки за згодою Замовника. За можливі наслідки чистки, реставрації та ремонту внаслідок недоліків взуття (втрата кольору, линька, пожовтіння матеріалів взуття та підошви, усадка взуття, розхитування тканини, і інші дефекти, які не залежать від Виконавця) претензії пред'являються до виробника взуття або до продавця такого взуття. Відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок недостовірної або недостатньої інформації, лежить на продавцеві або виробникові взуття. Замовник погоджується з тим, що можлива втрата товарного вигляду взуття у зв'язку з проявом прихованих дефектів і недоліків, у тому числі після ремонту (реставрації) у іншому сервісі, не є виною Виконавця.

8.2. Виконавець попереджає Замовника про те, що: плями від крові, фарби, рослинних масел, ліків, духів, дезодорантів, вин з добавками барвників, жирові і застарілі плями, закріплені самостійним чищенням в домашніх умовах, погано піддаються виведенню. Взуття з такими плямами приймається без гарантії виведення плям.

8.3. Замовник розуміє та дає згоду на те, що вироби із замші, текстилю та нубуку можуть втратити колір під час чистки, а також можуть виліняти на інші частини взуття не через провину Виконавця.

8.4. Замовник розуміє, що пошкоджені матеріли виробу можуть пошкодитись ще більше під час чистки чи ремонту виробу. Виконавець в свою чергу дотримується технологій та сумлінно виконує роботи, і робить все можливе, щоб такого не відбулось.

8.5. Виконавець приймає вироби до ремонту тільки в чистому вигляді.

8.6. Виконавець приймає вироби на фарбування чи реставрацію виключно в комплексі з чисткою, Замовник розуміє, що для гарного тривалого результату виріб має бути належним чином почищено та підготовлено, а потім вже пофарбовано. У разі відмови від чищення Замовником Виконавець не несе жодної відповідальності за результат роботи та її тривалість.

8.7. При наявності на взутті незнімної фурнітури і деталей з штучних матеріалів Виконавець знімає з себе відповідальність в разі їх пошкодження і втрати виробом товарного вигляду.

8.8. Виконавець попереджає Замовника про те, що деякі види шкіри (наприклад, сафьяно, анілін, лакова, нубук тощо) неможливо відновити повністю або частково, або структура, колір шкіри тощо можуть змінитись під час чистки чи фарбування, та пропонує можливі варіанти робіт для покращення стану виробу або відмовляє в роботі з ним, щоб не погіршити ситуацію. Замовник розуміє та приймає такі ризики на себе.

8.9. Зауваження щодо якості наданих Послуг можуть бути пред'явлені Замовником тільки в момент приймання-передачі замовлення.

8.10. Виконавець попереджає, що гарантійний термін на ремонтні та реставраційні роботи становить не більше 1 (одного) календарного місяця з моменту виконання замовлення. Виконавець не надає гарантії на деякі Послуги, зокрема на чистку виробів, фарбування бокової частини підошви взуття, проклейку пластикових та деяких гумових деталей взуття, ремонт повітряних балонів взуття, розтягування взуття, фарбування тканини, штучних та синтетичних матеріалів, фарбування раніше пофарбованих неналежним чином виробів та інше, та повідомляє про таке Замовника під час оформлення замовлення. Ризики, в такому разі пов'язані з нетривалим строком деяких видів реставрації та ремонту, приймає на себе Замовник.

8.11. Виконавець попереджає Замовника, що розтягування взуття – це фізична деформація, внаслідок якої форма взуття може змінитись. Замовник погоджується та розуміє, що розтягнути можна тільки взуття з натуральних матеріалів та в межах допустимого, а взуття з інших матеріалів (тканина, гума, синтетика, шкіряні замінники тощо) Виконавець приймає тільки без гарантії з погодженням можливих ризиків із Замовником.

9. Вирішення суперечок

9.1. Розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів на підставі виставленої письмової претензії. Термін розгляду претензії – 10 ((десять) днів з дати її вручення Виконавцю.

9.2. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв'язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв'язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться до даткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше трьох місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. Заключні положення

11.1. Даний Договір публічної оферти, на умовах якого Виконавцем в інтересах Замовника виконуються роботи, розміщений на сайті Виконавця bilyikit.com.ua

11.2. Сторони зобов'язуються забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.